Monday, 7 November 2011

Монгол улсын түүхийг шинээр туурвин хэвлүүлэх болсон нь

 Өнөөдрөөс 12 жилийн өмнөх энэ өдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч  Нацагийн Багабанди нэгэн зарлиг гаргасан нь эх хувиараа Монгол улсын ҮТА-ын сан хөмрөгт хадгалагдаж байна. Энэ бол Монгол улс эдийн засаг, улс төр, оюун санааны амьдралын шинэ харилцаанд шилжиж, иргэдийн үндэсний ухамсар сэргэн, эх түүхээ судалж мэдэх, түүнээс суралцаж, сургамж авах, төр ёсоо бататган бэхжүүлэх сонирхол хэрэгцээ өсч байгаатай холбогдуулан Монгол улсын түүхийг шинээр туурвин хэвлүүлэхээр зарлиг буулгасан явдал юм. Монгол улсын түүхийг бичиж 3 ботиор хэвлэн гаргаснаас хойш 40 шахам жил өнгөрч, энэ хугацаанд манай эрдэмтэд эх түүхийн асуудлаар шинэ баримт, үзэл санаа, дүгнэлт бүхий судалгааны олон бүтээл туурвисан бөгөөд хүн төрөлхтөн шинэ мянганд шилжиж буй үед олон арван зуунд оршсоор ирсэн Монгол улсын бодит түүхийг бичиж, залуу үед түүхийн ухамсар суулгах нийгмийн шаардлагыг харгалзан, ШУА-аас ирүүлсэн санал санаачлагыг дэмжиж энэхүү зарлигийг 1999 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр гаргажээ.
Энэ зарлигт Монгол улсын түүхийг шинээр туурвин бичиж хэвлүүлэх ажлыг 2000 онд багтаан зохион байгуулж гүйцэтгэхийг ШУА болон мэргэжлийн хүрээлэнгүүдийн удирдлагад үүрэг болгосон байна. Мөн Монгол улсын түүхийг туурвин хэвлүүлэхэд бүх талаар дэмжлэг үзүүлэхийг төрийн холбогдох байгууллагуудад даалгажээ.
Үүний үндсэн дээр Монгол улсын түүхийг шинээр бичих ажил эхэлж, улмаар “Монгол улсын түүх”-ийн 5 боть зохиолыг бичиж дуусган хэвлүүлж, 2003 онд уншигч олны гарт хүргэсэн байна.


Зарлигийг тоймлон хүргэсэн
Түүхийн баримтын төвийн
архивч П.Алтанцэцэг

No comments:

Post a Comment